เงินสดทันใจ 30 นาทีเอกสารประกอบ มีอะไรบ้าง

ก่อนจะรู้ว่า การกู้เงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารประกอบมีอะไรบ้าง ให้ลองมาดูกันก่อนดีกว่า ว่าแหล่งเงินกู้เงินสดทันใจ 30 นาที นั้น มีที่ใดบ้าง

แหล่งปล่อยกู้เงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารประกอบมีอะไร จัดแบ่งได้เป็น 2 แบบ

  1. แหล่งเงินกู้ในระบบ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ ต่างก็มีแพ็คเกจ หรือโครงการสำหรับการให้สินเชื่อเงินด่วน มาให้เลือกในแบบที่เหมาะสมกับผู้กู้ เช่นการสมัครบัตรกดเงินสด ที่สามารถสมัคร เก็บบัตรไว้ใช้กดเงินสด เมื่อคราจำเป็นที่ต้องใช้เงิน หรือ การขอสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอพพลิเชชั่น ของธนาคาร ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ การขอสินเชื่อเงินสดแบบด่วนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร 

สถาบันการเงิน เช่น พิโกไฟแนนซ์  นาโนไฟแนนซ์  อิออน บริษัทลีสซิ่ง และบริษัท ไฟแนนซ์ ที่จดทะเบียนถูกต้อง ฯลฯ

ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ฯลฯ

  • แหล่งเงินกู้นอกระบบ หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ปล่อยเงินกู้โดยที่ไม่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเรียกได้ว่าแหล่งเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย ลักษณะที่บ่งบอกความเป็นแหล่งเงินกู้นอกระบบที่เห็นได้ชัดเจนคือ การคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีการกำหนดตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้กู้ ซึ่งดอกเบี้ยที่กำหนดมานั้นมักจะอยู่ในอัตราที่สูงมาก และคิดเป็นรายวัน มิใช่รายปี ดังเช่นสถาบันการเงิน และธนาคารที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ก็จะมีการทวงหนี้ที่ค่อนข้างรุนแรง และอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ 

เงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารประกอบมีอะไรบ้าง

โดยทั่วไป แหล่งเงินกู้นอกระบบ จะไม่ได้เรียกร้องเอกสารอะไรมาก นอกไปจาก บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน กับเอกสารแสดงสินทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน (ถ้าต้องใช้ สำหรับบางแห่ง)  แต่หากเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบ ที่เป็นธนาคาร ก็จะเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมมากหน่อย คือนอกจาก บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านแล้ว ก็ยังจะมีรายการเดินบัญชี สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ประจำ โดยทางธนาคารจะทำการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ กับเครดิตบูโร ก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อ หรือปล่อยเงินกู้ เงินสด ทันใจ ด้วย 30 นาที เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *